Student NIJE zapalio zito

Ovaj blog je kreiran kako bi svi zainteresovani mogli više da saznaju i komentarišu o novim Internet tehnologijama.

WiMAX fizicki sloj

ivansvojic | 23 Novembar, 2009 18:20Širokopojasni bežicni pristup zahteva veliki opseg, a on se jedino može naci u podrucju izmedu 2 i 66GHz. Milimetarski talasi iz tog podrucja imaju zanimljivo svojstvo koje nemaju duži talasi; oni se ne prostiru u svim pravcima kao zvuk, vec pravolinijski kao svetlost. Zbog toga bazna stanica mora da ima više antena usmerenih u razlicite pravce. Svaki sektor okolnog terena koji pokriva jedna antena ima svoje korisnike koji su srazmerno nezavisni od korisnika u susednim sektorima. Pošto jacina signala u milimetarskom podrucju naglo opada s rastojanjem od bazne stanice, zajedno s njom opada i odnos signal-šum. Zbog toga se u mreži 802.16 koriste tri tehnike modulacije, zavisno od udaljenosti korisnika od bazne stanice. U neposrednom okruženju koristi se sistem QAM 64 sa 6 bita po bodu, na srednjim udaljenostima sistem QAM 16 sa 4 bita po bodu, a modulacija za najudaljenije korisnike je po sistemu QPSK sa 2 bita po bodu. Na primer, ako se iskoristi deo spektra od tipicno 25MHz, uz QAM 64 dobicemo 150Mbps, uz QAM 16 - 100Mbps, a uz QPSK - 50Mbps. Drugim recima, što je pretplatnik dalje od bazne stanice sporiji je prenos podataka Kada su dobili zadatak da razviju širokopojasni sistem prenosa projektanti mreže 802.16 morali su se dobro potruditi da uz navedena fizicka ogranicenja što bolje iskoriste raspoloživi spektar frekvencija. Pri tome nisu bili oduševljeni nacinom na koji radi sistem GSM, tj. korišcenje dva frekventna podrucja jednake širine za prenos podataka ka korisniku i od njega. Pri prenosu govora saobracaj je verovatno približno jednak u oba smera, ali kada je u pitanju Internet, saobracaj ka korisniku najcešce je mnogo veci od saobracaja ka baznoj stanici. Zbog toga se u mreži 802.16 predvida mnogo elasticniji nacin dodeljivanja propusnog opsega pomocu dve tehnike: 
1. Dvosmernog prenosa podelom frekvencije (FDD). 
2. Dvosmernog prenosa podelom vremena (TDD). 

Fizicki sloj ima i zanimljivu sposobnost da u jedinstvenom fizickom prenosu podataka više MAC okvira pakuje jedan uz drugi. Na taj nacin se bolje iskorišcava dostupni frekventni opseg, jer se smanjuje broj preambula i zaglavlja okvira fizickog sloja. 

Treba naglasiti da se na fizickom sloju koriste kodovi za ispravljanje grešaka u hodu. U skoro svim drugim mrežama otkrivanje grešaka se prepušta kontrolnom zbiru i tada se zahteva ponovno slanje neispravnog okvira. Medutim, u širokopojasnom prenosu podataka na vecem podrucju ocekuje se toliko grešaka da se one ispravljaju ne samo na višim slojevima pomocu kontrolnog zbira, vec i na fizickom sloju. Zbog višestrukog ispravljanja grešaka kanal izgleda bolje nego u stvarnosti, ali samo zato što je više od polovine bita namenjeno ispravljanju grešaka na fizickom sloju.

Komentari

Dodaj komentar

Zapamti me

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.co.yu - Design by BalearWeb